Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Michael Gerdemann 562a28b62b TASK: Add `git rerere` to .gitconfig 1 år sedan
dotfiles TASK: Add `git rerere` to .gitconfig 1 år sedan
setup Remove flow3 plugin for zsh 1 år sedan
LICENSE Change date in LICENSE 1 år sedan
README.md [TASK] Initial Commit 5 år sedan
setup-a-new-machine.sh [BUGFIX] Tweak OS X as the last 5 år sedan
sync.sh [TASK] Initial Commit 5 år sedan

README.md

My dotfiles

How to start on a new machine

mkdir -p ~/.dotfiles; cd ~/.dotfiles; curl -#L https://github.com/michaelgerdemann/dotfiles/tarball/master | tar -xzv --strip-components 1; ~/.dotfiles/setup-a-new-machine.sh; cd ~

Sync dotfiles to your home

Execute the file sync.sh

~/.dotfiles/sync.sh