Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Michael Gerdemann 562a28b62b TASK: Add `git rerere` to .gitconfig 1 rok temu
dotfiles TASK: Add `git rerere` to .gitconfig 1 rok temu
setup Remove flow3 plugin for zsh 1 rok temu
LICENSE Change date in LICENSE 1 rok temu
README.md [TASK] Initial Commit 5 lat temu
setup-a-new-machine.sh [BUGFIX] Tweak OS X as the last 5 lat temu
sync.sh [TASK] Initial Commit 5 lat temu

README.md

My dotfiles

How to start on a new machine

mkdir -p ~/.dotfiles; cd ~/.dotfiles; curl -#L https://github.com/michaelgerdemann/dotfiles/tarball/master | tar -xzv --strip-components 1; ~/.dotfiles/setup-a-new-machine.sh; cd ~

Sync dotfiles to your home

Execute the file sync.sh

~/.dotfiles/sync.sh